Projekt z Programu rozvoje venkova ČR

Název projektu: Naše vlídná nádraží

Na našem území existují železniční tratě, které měly v minulosti zásadní vliv na rozvoj našeho území, jak z hlediska rozvoje venkovské společnosti, růstu sídel a rozvoje průmyslu i obchodu, tak následně turistického ruchu. Dráhy samy, jejich budovy i technické zázemí jsou technickými památkami rozvoje venkova a jsou i prvky kulturního dědictví. Proto vznikl záměr realizovat projekt s názvem Naše vlídná nádraží jejímž smyslem je vytvořit předpoklady pro udržení železničního provozu na řešených regionálních tratích a dosažení pozitivních změn ve využití dosud velmi zanedbaných drážních budov a objektů. Železniční tratě poskytují podmínky pro provoz historických vlaků s kombinací turistiky nebo cykloturistiky a proto je smyslem projektu i rozšíření a podpoření této činnosti v místech, kde je tato činnost zanedbávaná nebo se vůbec nevyskytuje. Díky tomuto zavedení podmínek se očekává i vznik rozvoje služeb, mezi které můžeme zahrnout ubytování, stravování nebo i půjčovny kol.

Žadatelem projektu je MAS Karlštejnsko, z.ú. Mezi další žadatele projektu patří SERVISO, o.p.s. (PMAS 1) a MAS Naděje o.p.s. (PMAS 2) Příprava projektu probíhala od 1.9.2010 do 23.10.2012 s následným podpisem Radomíra Hanačíka (zástupce KMAS a zároveň koordinátor projektu) v Moříně dne 22.10.2012. Projekt byl schválen SZIF pod registračním číslem 12/017/4210a/120/000077. Realizace projektu je plánována od 1.6.2013 do 30.6.2015 s celkovou dotací z Programu rozvoje venkova ve výši skoro 4 080 510,00 Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 90%. Tato částka bude použita na podporu obnovy a záchrany jednotlivých železničních tratí, zachování osobní dopravy, zvýšení atraktivity regionů zapojených do projektu, prohloubení spolupráce a také výměnu zkušeností a pro další činnosti a aktivity. Co se poté týká inovativnosti, tak ta je dána zejména díky charakteru projektu, který doposud nebyl na tomto území realizován.

eu   leader    mas karlstejnsko    mas serviso    mas nadeje   program rozvoje venkova

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Všeradice 18

267 26 Všeradice

Email: maskarlstejnsko@gmail.com

WEB: www.karlstejnskomas.cz

 

MAS Serviso

SERVISO, o. p. s.

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Email: serviso@tiscali.cz

WEB: www.serviso.cz

 

MAS Naděje

MAS Naděje o.p.s.

Lišnice, čp.42

434 01 Most

Email: info@masnadeje.cz

WEB: www.masnadeje.cz

nvn logo