Od Do
1. Příprava projektu 1.9.2010 23.10.2012
2. Podání Žádosti o dotaci (ŽoD) 23.10.2012 23.10.2012
3. Proces schvalování a podpisu Dohody 23.10.2012 30.5.2013
4. Realizace projektu 1.6.2013 30.6.2015
5. Podání Žádosti o proplacení dotace (ŽoP) 30.4.2015 30.4.2015
6. Ukončení realizační fáze projektu 30.6.2015 30.6.2015
7. Fáze udržitelnosti projektu 1.7.2015 30.6.2020

eu   leader    mas karlstejnsko    mas serviso    mas nadeje   program rozvoje venkova

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Všeradice 18

267 26 Všeradice

Email: maskarlstejnsko@gmail.com

WEB: www.karlstejnskomas.cz

 

MAS Serviso

SERVISO, o. p. s.

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Email: serviso@tiscali.cz

WEB: www.serviso.cz

 

MAS Naděje

MAS Naděje o.p.s.

Lišnice, čp.42

434 01 Most

Email: info@masnadeje.cz

WEB: www.masnadeje.cz

nvn logo